โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospitalข่าว วันที่
[ข่าวประชาสัมพันธ์] วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลสามเงาร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และ... 18 ก.ค. 2562, 15:06
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เยียมโรงพยาบาลสามเงา 11 ก.ค. 2562, 15:19
[ข่าวประชาสัมพันธ์] คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน และคลินิกวาร์ฟาริน 2 ก.ค. 2562, 19:38
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่... 2 ก.ค. 2562, 19:21
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลกรอบแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสามเงา 2 ก.ค. 2562, 19:13
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ 2562 2 ก.ค. 2562, 19:02
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการประเมินฯผู้ที่มีผลงานระดับดีเด่นมาก 2 ก.ค. 2562, 18:38
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการปฏฺบัติงานและดำเนินการกับผู้มีผลสัมทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่า... 2 ก.ค. 2562, 18:15
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการติดตามการดำเินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อ... 2 ก.ค. 2562, 17:07
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินงานเรื่องข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2561 - 2562 26 มิ.ย. 2562, 19:32


ติดต่อเราสงวนลิขสิทธิ์ © โรงพยาบาลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โทร. 055-800-597,8