โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospitalข่าว วันที่
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประเมิน HA IT 24 เม.ย. 2562, 14:44
[การจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด้านครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และ... 24 เม.ย. 2562, 14:42
[การจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด้านครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และ... 24 เม.ย. 2562, 14:40
[การจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด้านครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และ... 24 เม.ย. 2562, 14:38
[การจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด้านครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง และ... 24 เม.ย. 2562, 14:33
[ข่าวประชาสัมพันธ์] โรงพยาบาลสามเงาร่วมประชุมผู้ใหญ่บ้านกำนัน เพื่อทำประชาคมขอมติในการปรับ... 5 เม.ย. 2562, 09:54
[ข่าวประชาสัมพันธ์] จิตอาสาหน้าบ้านหน้ามอง 5 เม.ย. 2562, 09:06
[การจัดซื้อจัดจ้าง] เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายกา... 3 เม.ย. 2562, 12:01
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ทะเบียนติดตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2561 1 เม.ย. 2562, 16:20
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 1 เม.ย. 2562, 16:08


ติดต่อเราสงวนลิขสิทธิ์ © โรงพยาบาลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
โทร. 055-800-597,8